Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı 2 yıl süren yoğun çalışmaları sonucunda dünyanın en önemli İngilizce eğitimi kalite belgesi olan CEA* akreditasyonu alan Türkiye’de ilk program oldu.

Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı, CEA akreditasyonu alarak İngilizce eğitimi alanında akredite olan ilk Türk programı olma başarısını yakaladı. Böylece Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı dünyada CEA akreditasyonu olan 96 İngilizce eğitimi programından biri olurken ABD dışında akredite olan dokuzuncu program oldu. CEA akreditasyonu İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın vermiş olduğu sertifikaların ve diplomaların uluslararası platformda değeri ve tanınırlığına büyük katkı sağlamış oldu.

İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda 2009 Aralık ayında resmi başvuru ile başlayan akreditasyon ve uyumluluk çalışmaları iki yıla yakın bir süre içinde tamamlandı. Bu kapsamda akademik personel, öğretim programı, ölçme değerlendirme, mali ve idari yapı, öğrenci imkanları, bina ve demirbaşlar vb. 10 ana başlıkta tüm eğitim süreçleri gözden geçirildi ve CEA standartlarına uyumlu hale getirildi. Büyük çaplı değişim ve gelişimin gerçekleştiği çalışmaları beş akademisyenden oluşan yürütme kurulu doğrudan yürütürken idari ve akademik personel ile öğrenciler çalışmanın tüm evrelerinde destek sağladılar. Uyum çalışmalarının bitirilmesinin ardından CEA denetçileri 20-22 Ekim 2011 tarihleri arasında denetleme ziyareti gerçekleştirmiş, CEA Komisyonu’na sunulmak üzere bir rapor hazırlamıştı. 2-4 Aralık 2011 tarihlerinde ABD Virginia’da toplanan CEA Komisyonu Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın öngörülen 52 kalite standartını sağladığına ve beş yıl boyunca akredite edilmesine karar verdi.rektor-web

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Murat Barkan konuyla ilgili olarak “Henüz 10.yılını kutlayan üniversitemiz için bu akreditasyon önemli bir başarıdır. Uluslararasılaşma stratejimizin önemli ayaklarından birisi de eğitimde uluslararası kalite duyarlılığının üniversitemizin tüm birimlerine ve dolayısıyla öğrencilerimize yansımasıdır. Verdiğimiz eğitimin ve diplomaların dünya kalitesinde olması, öğrencilerimize ve işimize karşı duyduğumuz sorumluluğun önemli bir parçasıdır.” dedi.

New Picture (5)CEA Genel Direktörü Teresa O’Donnell “Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı CEA akreditasyonunu Türkiye’de alan ilk okul olarak övgüyü hakediyor. 5 yıllık akreditasyon, misyon ve eğitimsel amaçlar alanlarında CEA standartlarına tam uyum gösteren kurumlara verilen bir statüdür. Bu başarıda pek çok kişinin katkısı olduğunu biliyorum ve her birinin ayrı ayrı takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Foto2Konu ile ilgili görüşlerini sunan projenin yürütücüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Engin Ayvaz “Kaliteli eğitim verdiği iddiasında olan yükseköğretim kurumları için akreditasyon önemli bir ölçüm aracıdır. Ancak akreditasyonun kimden alındığı da en az akreditasyon kadar önemli tabii. O yüzden akreditasyon kurumunu yetkilendiren ve tanıyan üst kuruluşlara ve akreditasyon almış diğer kurumlara da iyi bakmak lazım. CEA akreditasyonu ile İngilizce eğitiminde ABD üniversitelerinin tabi olduğu kalite standartlarıyla uyumlu olduğumuzu ve bu kaliteyi sürdürebileceğimizi belgelemiş olduk. Önemli bir prestij ve kalite belgesi olan ve sınırlı sayıda programın sahip olduğu bu akreditasyonu ülkemizde ilk ve tek alan üniversite olmamız da bizim için önemlidir” dedi

*Commission on English Language Program Accreditation (CEA), İngilizce dil eğitim kurumlarının ve programlarının akreditasyonu alanında ABD Eğitim Bakanlığı ve Association of Specialized and Professional Accreditors (ASPA) tarafından tanınan tek akreditasyon kurumudur. Bu akreditasyona dünyada 76’sı bir üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 96 kurum sahiptir. Daha fazla bilgi ve diğer akredite kurumlar için: www.cea-accredit.org

CEA STANDARDS 2010