SOFL 101 Akademik  İngilizce 1                                                         ECTS 3

 

Ders Tanımı

Bu ders birinci sınıf öğrencilerinin temel akademik İngilizce becerilerini almalarını, ve kullanmalarını amaçlayarak oluşturulmuştur. Ders, taslak çıkarma, bir yazının ana düşüncesini bulma, özet yazma, bir şeyi başka cümlelerle anlatma, not alma ve tartışma alanlarında pratik yaptırmayı amaçlar. Derste ayrıca temel okuma, eleştirel düşünce, konuşma becerileri ve farklı paragraf türleri yazmak da öğretilir.

 

Amaçlar

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsatre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan bir çok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek, ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki biinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

 

SOFL 102 Akademik  İngilizce II______________________________ECTS 3

 

Ders Tanımı

Bu ders birinci sınıf öğrencilerinin temel akademik İngilizce becerilerini alması ve uygulayabilmesi için oluşturulmuştur. Dersler, başka cümlelerle yeniden anlatım yapma, taslak oluşturma, akademik bir konu hakkında araştırma yapma ve araştırma yazısı yazma konularını içerir.

Amaçlar

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, zaman kullanımı, konsantrasyon ve yazma konularını içeren, ama bunlarla sınırlı olmayan bir çok akademik akademik çalışma becersini kazanacaktır. Öğrenciler araştırma yapmayı, internet kaynaklarını filtrelemeyi, ve MLA formatında alıntı yapmayı öğreneceklerdir. Dersleri bitiren her öğrenci uluslarararası standartta bir araştırma yazısı yazabilir hale gelecektir.