Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Avrupa Dil Ödülü Faaliyeti kapsamında 2012 Teklif Yılı için 72 başvuru alındı. “Avrupa Dil Ödülü Ulusal Jürisi” tarafından başvuru formu üzerinden yapılan  değerlendirme sonucunda 34 başvuru yerinde izleme ve değerlendirmeye tabi tutuldu. Değerlendirme süreci sonucunda Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu “Program Dışı Etkinlikler” (Extra-Curricular Activities) projesi ile Avrupa Dil Ödülü aldı.

Avrupa Dil Ödülü yenilikçi, yaratıcı ve başarılı dil öğretme ve öğrenme uygulamalarına verilen bir ödüldür. Avrupa Komisyonu tarafından yeni, yaratıcı ve başarılı dil öğretme ve öğrenme uygulamalarına verilen Avrupa Dil Ödülü’nün amacı, dil eğitim ve öğretimi alanındaki en yeni ve uygulamada performansı en yüksek yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri teşvik etmek ve bir model teşkil edecek biçimde Avrupa genelinde yaygınlaştırmaktır.

Projelerin başarılı olabilmesi için yaratıcı olması, kaliteli bir eğitim sunması ve öğrenci başarısı göstermesi gerekmektedir. Ayrıca yenilikçi, etkili ve Türkiye ve tüm diğer ülkelerdeki dil öğretim kurumları tarafından kullanılabilir olması gerekmektedir.

Avrupa Dil Ödülü, Avrupa Komisyonu tarafından koordine edilmekte olup, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, EFTA ülkeleri ve aday ülkelerde, ülke merkezli olarak yürütülmektedir. Hangi uygulamalara Dil Ödülü verileceğine Avrupa Dil Ödülü Ulusal Jürileri karar verir. Jüriler kararlarını, bir kısmı Avrupa düzeyinde mutabakata varılan ve tüm katılımcı ülkelerde uygulanan bazı kriterlere uygun olarak verirler. Diğer kriterler ise ulusal düzeyde belirlenir ve ilgili ülkeye özgüdür. Ulusal Jürinin verdiği karar Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Yönlendirme ve İzleme Komitesi kararıyla kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Projeleriyle Avrupa Dil Ödülüne layık görülen kurum/kuruluşlara, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca 26 Eylül “Avrupa Diller Günü”nde düzenlenen törenle, AB Komisyonunun Eğitimden sorumlu Komisyon Üyesi ile AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ülkemizde uygulanmasından sorumlu Bakan tarafından imzalanmış bir sertifika verilmektedir.